Egzamin gimnazjalny

W tym  roku po raz ostatni uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Przez trzy kolejne dni gimnazjaliści sprawdzali swoją wiedzę, rozwiązując zadania. Zdobyte wyniki pozwolą im na realizację marzeń i wybór dobrych szkół.

10 kwietnia 2019 roku uczniowie zmierzyli się z przedmiotami humanistycznymi: historią , wiedzą o społeczeństwie oraz językiem polskim.

11 kwietnia 2019 roku przystąpili do egzaminu z części matematyczno – przyrodniczej, rozwiązując zadania z chemii, fizyki, geografii, biologii i matematyki.

12 kwietnia 2019 roku gimnazjaliści zmierzyli się z językiem angielskim i niemieckim.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił.

Mamy nadzieję, że będzie w zgodzie z marzeniami naszych uczniów.

Zapraszamy do galerii.

M.Leszcz