Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły
w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Zadanie

02.09.2019 r. o godzinie 10.00

Rozpoczęcie roku szkolnego.

05.09.2019 r.

Narodowe czytanie.

26.09.2019 r. o godzinie 18:00

Zebranie z rodzicami.

30.09.2019 r.

Dzień Chłopaka.

14.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

30.10.2019 r.

Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej.

01.11.2019 r.

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

07.11.2019 r. o godzinie 17.00

Dzień otwarty.
Indywidualne spotkania rodziców
z nauczycielami.

12.11.2019 r.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzień galowy.

10.12.2019 r.

Boże Narodzenie – przedstawienie jasełkowe.

12.12.2019 r. o godzinie 17:00

Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach na I semestr.

23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna.
(2 i 3 stycznia 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych).

21.01.2020 r.

Bal karnawałowy.

Dzień Babci i Dziadka.

30.01.2020 r. o godzinie 17:00

Zebranie z rodzicami
(podsumowanie I semestru).

10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

Ferie zimowe.

09.03.2020 r.

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.

26.03.2020 r. o godzinie 17:00

Dzień otwarty. Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

21.04.2020 r. od godziny 9:00

22.04.2020 r. od godziny 9:00

23.04.2020 r. od godziny 9:00

Egzaminy ósmoklasistyW tych dniach pozostali uczniowie szkoły podstawowej są zwolnieni
z zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach 7.00- 13.00.

01.05.2020 r.

Święto pracy.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

04.05.2020 r.

Apel z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzień galowy.

14.05.2020 r.

Zebranie z rodzicami –przedstawienie propozycji ocen rocznych. 

23.05.2020 r.

Dzień Rodziny – piknik rodzinny. Dzień patrona szkoły.

01.06.2020 r.

Dzień Dziecka.

11.06.2020 r.

Boże Ciało. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

25.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII.

26.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego.

14.10.2019 r.

02.01.2020 r

03.01.2020 r.

21.04.2020 r.

22.04.2020 r.

23.04.2020 r.

01.06.2020 r. (odpracowany 23.05.2020 r.)

12.06.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.