Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Wydarzenie

Termin

Informacja o opiece świetlicowej

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Opiekę w dniach 23 XII, 27 XII, 28 XII, 29 XII, 30 XII, 31 XII 2021 roku sprawuje świetlica szkolna w godzinach
7:00-13:00

3.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Opiekę w dniach 14 IV, 15 IV, 19 IV 2022 roku  sprawuje świetlica szkolna
w godzinach 7:00-13:00

5.

Egzamin ósmoklasisty

24 -26 maja 2022 r.

Opiekę w dniach 24 V, 25 V, 26 V 2022 roku  sprawuje świetlica szkolna
w godzinach 7:00-13:00

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

 

7.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

8

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

2 listopada – Dzień Zaduszny

12 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

7 stycznia – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 maja – Dzień Flagi Narodowej

24 – 26 maja – egzamin ósmoklasisty

17 czerwiec – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Opiekę w tych dniach sprawuje świetlica szkolna
w godzinach 7:00-13:00