Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły
w roku szkolnym 2022/2023

Lp.
Wydarzenie
Termin
Informacja o opiece świetlicowej
1.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
 
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2022 r.
Opiekę w dniach 23 XII, 27 XII, 28 XII, 29 XII, 30 XII 2021 roku sprawuje świetlica szkolna w godzinach
7:00-13:00
3.
Ferie zimowe
13 lutego – 26 lutego 2023 r.
 
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
6 – 11 kwietnia 2023 r.
Opiekę w dniach 6 IV, 7 IV, 11 IV 2023 roku  sprawuje świetlica szkolna
w godzinach 7:00-13:00
5.
Egzamin ósmoklasisty
język polski – 23 maja 2023 r.
(wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 24 maja 2023 r.
(środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Opiekę w dniach 23 V, 24 V, 25 V 2023 roku  sprawuje świetlica szkolna
w godzinach 7:00-13:00
6.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
23 czerwca 2023 r.
 
7.
Ferie letnie
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
 
8
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 października 2022 r.
31 października 2022 r.
10 listopada 2022 r.
22 grudnia 2022 r.
2 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
Opiekę w tych dniach sprawuje świetlica szkolna
w godzinach 7:00-13:00