Czas rozwinąć skrzydła…

„Uczymy się nie dla szkoły,
lecz dla życia”.

Seneka Młodszy

19 czerwca 2024 r. o godzinie 13.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem wychowawców – pani Barbary Siry i pani Agnieszki Godleś – przygotowali  piękny program artystyczny.

 

W tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Tłuszcza Pani Beata Skulimowska wraz z przedstawicielami władz gminy, a także reprezentanci władz lokalnych.

Uroczystość rozpoczęła się dostojnym polonezem. Następnie, po  wprowadzeniu sztandaru  i ceremonii przekazania sztandaru klasom siódmym,  odśpiewano hymn państwowy. 

Po hymnie, prowadzący uroczystość – Ewa Zarzycka i Adrian Śliwa – powitali zaproszonych gości.

W dalszej części oficjalnej przyznano nagrody i dyplomy uczniom, którzy  osiągnęli  wysokie wyniki w nauce, sporcie lub wykazali się aktywną działalnością na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Burmistrz Tłuszcza, Pani Beata Skulimowska, wręczyła Nagrodę Burmistrza dwóm uczennicom, które miały najwyższą  średnią ocen: Ewie Zarzyckiej  i Zofii Dembińskiej.

 Nagrodę Dyrektora z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Staniszewskiej otrzymała Julia Ponichtera.

Nagrodę Wychowawcy  otrzymali:  Kacper Bajorek z kl. 8a oraz  Izabella Budek  z kl. 8b.

Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy  uzyskali  świadectwo z wyróżnieniem:  Julia Ponichtera, Magda Podwysocka oraz Adrian Śliwa z klasy 8a, a także Zofia Dembińska, Ewa Zarzycka, Kuba Kurowski, Izabella Budek i Maja Turzyńska z kl. 8b.

Pani Dyrektor Małgorzata Staniszewska wraz z Panią Burmistrz Beatą Skulimowską wręczyły także dyplomy  uczniom, którzy reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym: Dawidowi Chojnackiemu, Mai Mierzwińskiej, Julii Ponichterze, Adrianowi Śliwie, Izabelli Budek i Ewie Zarzyckiej.  Dyplomy otrzymali też uczniowie za aktywną działalność w formie wolontariatu na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej: Izabella Budek, Zofia Dembińska, Amelia Kowalska, Agata Łojek, Maja Turzyńska, Ewa Zarzycka, Oliwier Suchenek, Magda Podwysocka, Milena Małożewska, Milena Jednorowska, Amelia Kuzia.  

Ponadto, zostały wręczone statuetki za wybitne osiągnięcia sportowe. Zdobyli je uczniowie: Michał Bieryło, Wiktor Król, Aleksander Michalski i Adrian Śliwa.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy ósmoklasiści otrzymali Dyplomy Absolwenta, a ich rodzice listy gratulacyjne oraz podziękowania za wieloletnią współpracę ze szkołą.

   Część artystyczna miała formę podziękowań. Uczniowie klas ósmych przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym wyrazili swoją wdzięczność Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom szkoły za wieloletnią pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą. Podziękowali również Rodzicom za miłość i wsparcie.

Wychowawcy klas ósmych składają serdeczne  podziękowania

Dyrekcji szkoły, zaproszonym Gościom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły,

reprezentacjom uczniów z klas 4-7, pocztowi sztandarowemu za obecność na uroczystości.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Dziadakowi oraz Panu Adrianowi Nikodemskiemu za naukę poloneza.

Dziękujemy Pani Grażynie Dąbrowskiej-Rudzińskiej za naukę śpiewu.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Kraszewskej za pomoc w przygotowaniu dekoracji.

Dziękujemy Panu Mateuszowi Ulejczykowi oraz Uczniom: Kacprowi Dembińskiemu, Bartoszowi Kurkowi i Szymonowi Ornatowi  za obsługę sprzętu nagłaśniającego.

Dziękujemy Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Marczak-Grabowski za ciepłe słowa skierowane do ósmoklasistów, uczynność, a także wręczenie absolwentom pamiątkowych długopisów.

Dziękujemy Pani Urszuli Marczak-Grabowski oraz Marii Grabowskiej za piękne zdjęcia.

Dziękujemy Pani Agnieszce Dembińskiej za serdeczne podziękowania skierowane do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego  i  Pracowników szkoły.

Dziękujemy uczniom z klas siódmych za pamięć i  życzenia.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, na czele z Panią Agnieszką Sabalą oraz Panią Ewą Bajorek za różnorodne działania organizacyjne związane z zakończeniem roku szkolnego: przygotowanie poczęstunku, podziękowań dla Grona Pedagogicznego i Pracowników szkoły, przemyślane atrakcje dla uczniów, dekoracje.  Dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość oraz wspaniałą współpracę  podczas przygotowania  uroczystości pożegnania klas ósmych ze szkołą.

Wychowawcy klas ósmych w szczególny sposób dziękują swoim Kochanym Wychowankom za wspólnie spędzone lata, życząc im samych radosnych dni, spełnienia marzeń oraz dalszych sukcesów edukacyjnych

Zapraszamy do galerii.

Wychowawcy:

Barbara Siry
Agnieszka Godleś (artykuł)