Spotkanie ze strażakami

Nasze przedszkolaki odbyły wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Z wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie strażackie oraz sprzęt, którym dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków, powodzi, a także ratują zwierzęta.

Podczas spotkania strażacy uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. Wielką radość sprawiło przedszkolakom obejrzenie z bliska wozu strażackiego oraz zapoznanie się z jego wyposażeniem. Wszystkie dzieci mogły spróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim. Nasi goście nie tyko z zapałem opowiadali o pracy strażaka, ale również cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom wręczając specjalnie przygotowane na to spotkanie prace plastyczne oraz zostały poczęstowane cukierkami.                   

Serdecznie dziękujemy strażakom za wspaniale poprowadzone spotkanie.

Zapraszamy do galerii.               

E.Lewandowska