Innowacja pedagogiczna „Słownictwo okolicznościowe”

Czas trwania innowacji: grudzeń- czerwiec.

Zakres innowacji: klasy 7 i 8

Nauczyciel wprowadza dzieciom na lekcjach nowe słownictwo okolicznościowe. Dzieci  podczas zajęć czytają kilkakrotnie poznane słownictwo i zwroty, a następnie dobierają odpowiednie obrazki i rozwiązują tematyczne Quizy. W ten sposób uczniowie utrwalają sobie nowo poznane wyrazy, a nauka staje się dla nich przyjemna i interesująca. W celu dalszego utrwalenia okolicznościowego słownictwa, uczniowie pod nadzorem nauczyciela wykonują gazetki szkolne, które pięknie zdobią korytarze i przyciągają wzrok wielu uczniów.

Cele ogólne:

 • zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego
 • poszerzenie zakresu słownictwa
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka obcego
 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

Cele szczegółowe:

 • wzbogacenie zakresu słownictwa i doskonalenie wymowy
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • pobudzanie ciekawości

Formy pracy:

 • praca zbiorowa
 • indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)
 • praca w małych grupach

Metody pracy:

 • prace plastyczne
 • czytanie samodzielne na głos przez ucznia, przez nauczyciela
 • burza mózgów
 • karty pracy

Ewaluacja

W ciągu roku nauczyciel prowadzący innowację będzie podejmował następujące działania:

 1. Prowadził obserwację uczniów, aby sprawdzić ich postępy językowe.
 2. Prowadził lekcje otwarte dla innych nauczycieli.

Na bieżąco przekazywał informacje rodzicom na temat umiejętności językowych uczniów.