Podsumowanie innowacji

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Na tropie łaciny”. Jej celem było uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się poprzez wprowadzanie słów i zwrotów w języku łacińskim oraz ukazanie oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko – rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską późniejszych pokoleń.

Innowacja została przeprowadzona na zajęciach historii i plastyki w klasach IV – VII.  Na zajęciach historii uczniowie poznawali podstawowe słowa i zwroty w języku łacińskim. Na zajęciach plastyki rozszerzone zostały treści dotyczące kultury grecko – rzymskiego antyku. Uczniowie poznali myśli zapisane w języku łacińskim, inskrypcje, szyldy, nazwy własne oraz reklamy inspirowane starożytnością.

Podstawowe słowa, zwroty  i sentencje w języku łacińskim zostały wyeksponowane w formie gazetek na korytarzu szkolnym.

Innowacja wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły i wpłynęła na wzrost satysfakcji uczniów  związany ze znajomością słów i zwrotów w języku łacińskim.

Zapraszamy do galerii.

Małgorzata Kraszewska