Podsumowanie projektu „Każdy inny – wszyscy równi”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”.

Celem niniejszego projektu było:

  •       uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  •       rozwijanie empatii i kształtowanie tolerancji wobec osób ze SPE;
  •       likwidowanie uprzedzeń oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze SPE w życiu.

W ramach projektu w szkole przygotowywane były gazetki na temat różnych dysfunkcji, które przybliżały uczniom funkcjonowanie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone były również pogadanki i prezentacje oraz przygotowywane wraz z uczniami plakaty. Opis z poszczególnych działań znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Każdy inny – wszyscy równi”

Projekt miał przede wszystkim aspekt społeczny. Wiedząc, jak wiele trzeba zrobić w zakresie tolerancji i świadomości na temat osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nasza szkoła postanowiła podjąć tę tematykę. 

Realizatorzy projektu:
K.Kosmalska (artykuł),
D. Traczyk,
M. Leśniewska,
I. Schuhmacher – Koziatek,
A. Witkowska,
E. Gałązka