Uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminów

W dniach od 14 do 16 maja uczniowie klas ósmych naszej szkoły przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Jest to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia, które podsumowuje lata nauki w szkole podstawowej i otwiera drogę do dalszej edukacji. Egzamin składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego.
 

Egzamin z języka polskiego

Pierwszy dzień egzaminu, 14 maja, był poświęcony językowi polskiemu. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość gramatyki oraz twórcze pisanie. Tematy wypracowań były zróżnicowane, dając uczniom możliwość wyboru i wykazania się kreatywnością. Egzamin trwał 120 minut i był dla wielu uczniów okazją do pokazania swoich umiejętności językowych oraz interpretacyjnych.

Egzamin z matematyki

Drugiego dnia, 15 maja, odbył się egzamin z matematyki. Zadania obejmowały szeroki zakres materiału, od podstawowych działań arytmetycznych po bardziej złożone zagadnienia z geometrii i algebry. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością wzorów i zasad, ale także umiejętnością logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Czas na wykonanie wszystkich zadań wynosił 100 minut.

Egzamin z języka nowożytnego

Ostatni dzień egzaminów, 16 maja, był przeznaczony na test z języka nowożytnego. Najczęściej wybieranym językiem był język angielski, jednak jeden uczeń – po raz pierwszy w historii szkoły –  zdecydowała się na język niemiecki. Egzamin sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz pisania w języku obcym. Była to doskonała okazja, aby uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności językowe i przygotowanie do dalszej nauki w szkole średniej.

Egzamin ósmoklasisty to ważny krok w edukacyjnej drodze każdego ucznia. Wyniki tego egzaminu mają znaczący wpływ na rekrutację do szkół średnich. Jesteśmy dumni z naszych uczniów za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowania do egzaminów. Życzymy im wszystkim jak najlepszych wyników oraz sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za ich trud i wsparcie w przygotowaniach, a rodzicom za wyrozumiałość i pomoc. Trzymamy kciuki za naszych ósmoklasistów i wierzymy, że osiągną oni swoje cele edukacyjne!

Zapraszamy do galerii.

artykuł: M.Leszcz
zdjęcia: H.Kurek-Zbrzeźniak