REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

W terminie marzec – czerwiec 2023 rok, dzieci z klas trzecich wezmą udział w zajęciach na których realizowany będzie program profilaktyczny Wspólne kroki w Cyberświecie. Program został opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją Poza Schematami. Składa się on z jedenastu zajęć lekcyjnych oraz jednego spotkania podsumowującego program w którym uczniowie wraz z opiekunami wezmą udział w  grach terenowych. Poprzez dobrą zabawę  trzecioklasiści będą mieli okazję wykazać się  zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Głównym celem programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i zdolności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone zatem nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami. Realizatorem programu w klasie 3a jest pedagog specjalny p. Aneta Witkowska, w klasie 3b pedagog specjalny p. Katarzyna Kosmalska.

Kosmalska, A. Witkowska