Konkurs na stroik wielkanocny

Jak co roku o tej porze, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły i przedszkola do wzięcia udziału w konkursie świątecznym pod hasłem: „Stroik Wielkanocny”.

Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców oraz Zespół Szkół w Jasienicy

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów i   rodziców;
 • rozwijanie umiejętności manualnych, twórczych, zmysłu estetycznego;
 • inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych;
 • pogłębianie więzi szkolnych, grupowych, rodzinnych, ogólnospołecznych przy wspólnym wykonywaniu prac;

 Prace wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do wychowanków Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Korczaka w Jasienicy.
 2. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe:

a) wychowankowie przedszkola,

b) uczniowie kl. 0- III,

c) uczniowie kl. IV – VIII.

 1. Konkurs polega na wykonaniu dowolnej ozdoby wielkanocnej (np. stroik, pisanka itp.)
 2. Ozdoby wielkanocne należy wykonać dowolną techniką z użyciem rożnych materiałów.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, do której należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora oraz grupę/klasę, do której uczęszcza.
 4. Prace przekazane na konkurs zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu wielkanocnym, z którego dochód przeznaczony będzie na dofinansowanie budowy rowerowni.

 Termin dostarczenia prac:

Prace należy przekazać do koordynatorów konkursu do dnia 31.03.2023r.

 Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny zgromadzonych prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.04.2023r.

Oceniane będą: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w trzech kategoriach wiekowych:

a)   wychowankowie przedszkola,

b)   uczniowie kl. 0- III,

c)    uczniowie kl. IV – VIII.

Prace wykonane przez uczniów Zespołu Szkół trafią na świąteczny kiermasz, który odbędzie się 02 kwietnia na terenie placu kościelnego w Jasienicy. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych zostanie przeznaczony na dofinansowanie budowy rowerowni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Koordynatorzy:

M. Rychta (oddziały przedszkolne)

K. Kosmalska (kl. 0-III)

K. Wąsik (kl. IV -VIII)