Medal Komisji Edukacji Narodowej

Podobnie jak w ubiegłym roku Pani Dyrektor Agnieszka Walaśkiewicz złożyła wnioski o przyznanie medali i orderów państwowych nauczycielom naszej szkoły. 17 października 2017 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody pracownikom oświaty z terenu Warszawy i Czytaj więcej…

Trzymaj formę

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Trzymaj formę” przeprowadzamy w klasach pogadanki i prezentacje multimedialne na temat: – uzależnień od nikotyny, – uzależnień od alkoholu, – uzależnień od Internetu i komputera, – uzależnień od środków psychoaktywnych w tym dopalaczy. Zapraszamy do obejrzenia galerii. Pedagog Czytaj więcej…