Kadra

Kadra Zespołu Szkół w Jasienicy w roku szkolnym 2019/2020

 

  • Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy – Agnieszka Walaśkiewicz
  • Wicedyrektor – Małgorzata Klimkiewicz
  • Wicedyrektor – Olimpia Klimkiewicz

 

Izabela Bruzik Nauczyciel mianowany Wychowawca grupy przedszkolnej Edukacja przedszkolna
Aneta Ciubak Nauczyciel kontraktowy  Język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Andrzej Dziadak Nauczyciel mianowany  Wychowanie fizyczne
Lidia Dziubałtowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy III a  Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Agnieszka Godleś Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy IV b Język polski
Ewelina Gałązka Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy I b Edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Jankowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy O b Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Ewa Kamińska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej średniaki Wychowanie przedszkolne
Małgorzata Klimkiewicz Nauczyciel dyplomowany Wicedyrektor Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Olimpia Klimkiewicz Nauczyciel dyplomowany  Wicedyrektor Język polski
Natalia Konkol Nauczyciel stażysta  Wychowanie przedszkolne
Barbara Kozon Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V b  Wychowanie fizyczne
Małgorzata Kraszewska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VIIIa  Historia, plastyka
Anna Lidia Lachor Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II a Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia komputerowe
Marek Leszcz Nauczyciel kontraktowy Religia, informatyka, zajęcia komputerowe
Elżbieta Lewandowska Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca grupy przedszkolnej „Starszaki”  Edukacja przedszkolna
Jolanta Malinowska Nauczyciel dyplomowany Świetlica
Anna Mędrzycka Nauczyciel dyplomowany Gimnastyka korekcyjna
Adam Narowski Nauczyciel dyplomowany
Aleksandra Paciorek Nauczyciel kontraktowy  Wychowawca grupy przedszkolnej „Średniaki”  Edukacja przedszkolna
Marlena Pałka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V a Geografia, przyroda, biologia
Sylwia Ryszawy Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy I a Edukacja wczesnoszkolna, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Monika Rychta  Nauczyciel kontraktowy Wychowawca grupy przedszkolnej „Maluchy”  Edukacja przedszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Iwona Schuhmacher- Koziatek Nauczyciel dyplomowany Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, nauczyciel terapeuta
Anna Sękowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy III b Edukacja wczesnoszkolna
Barbara Siry Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy IV a Matematyka
Elżbieta Sobiesiak Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI a  Język polski, zajęcia rewalidacyjne
Ewelina Sobieska- Truszkowska Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy VII a Język angielski
Kamila Sobolewska Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy VII b Język angielski
Małgorzata Staniszewska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej „Średniaki” Edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Emilia Suchenek Nauczyciel mianowany
Agata Śliwa Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca klasy II b Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, chór
Anna Tlaga Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI b Wiedza o społeczeństwie , historia, wychowanie do życia w rodzinie, język polski
Mateusz Ulejczyk Nauczyciel kontraktowy Religia
Agnieszka Walaśkiewicz Nauczyciel dyplomowany Dyrektor Historia
Karolina Wąsik Nauczyciel kontraktowy Biblioteka
Ewa Wnuk Nauczyciel mianowany
Ewa Wysocka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VIIIb  Matematyka, chemia
Sylwia Wytrykus Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający, fizyka
Mirosława Zdziennicka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy O a Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne