Medal Komisji Edukacji Narodowej

Podobnie jak w ubiegłym roku Pani Dyrektor Agnieszka Walaśkiewicz złożyła wnioski o przyznanie medali i orderów państwowych nauczycielom naszej szkoły.

17 października 2017 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody pracownikom oświaty z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich. Wyróżniono ponad 220 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 109 osób, w tym emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół w Jasienicy Pani Jolanta Malinowska. Nadaje się go za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci    i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Nauczyciel stanowi autorytet i wzór dla ucznia. Dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem zawodowym, ale również mądrością życiową – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska, dziękując wszystkim wyróżnionym.