Obchodach 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył 13 sierpnia 2017 roku w obchodach 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej, które odbyły się w Tłuszczu.

p. A. Godleś