Samorząd Uczniowski 2017/2018

Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / … /

 Janusz Korczak „O samorządzie dzieci i młodzieży”

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca: Oliwia Jednorowska kl. VIII A

Vice Przewodnicząca: Oliwia Jusińska kl. VIII B

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego: Weronika Borczyńska kl. VII A

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:  Natalia Kurek kl. V B

Członkowie SU:
Gabriela Kurek kl. V A
Jakub Bereda kl. VI A
Martyna Bralewska kl. VII B
Gabriela Szymańska kl. IV A
Maciej Perkowski kl. VI B
Oliwia Kubiak kl. IV B

Opiekunowi SU:
E.Sobieska-Truszkowska
K.Wąsik
M.Ulejczyk
M.Leszcz