Samorząd Uczniowski

Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / … /

 Janusz Korczak „O samorządzie dzieci i młodzieży”

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przewodnicząca SU –Maria Grabowska klasa VIII B

Vice Przewodnicząca SU –Weronika Borczyńska klasa VIII A

Vice Przewodniczący SU – Błażej Balcerak klasa V B

Skarbnik SU –Paulina Kisiel klasa VIII B

Sekretarz SU – Bartosz Król klasa VIII A

Członkowie SU:

Vanessa Trzaska klasa VI A

Bartłomiej Perzanowski klasa VIII B

Opiekunowi SU:
I.Schuhmacher-Koziatek
K.Wąsik
M.Leszcz