Zaproszenie na XVII Zdalny Piknik Rodzinny

Zapraszamy do włączenia się w zdalne świętowanie XVII PIKNIKU RODZINNEGO. W tym roku musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, dlatego kontynuując tradycję piknikową zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i podzielenia się tym z innymi. 

 

REGULAMIN XVII PIKNIKU RODZINNEGO „ŁĄCZYMY SIĘ ZDALNIE”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy weekendowego Pikniku Rodzinnego, organizowanego zdalnie przez Zespół Szkół w Jasienicy w dniach: 23- 24 maja 2020r.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób chcących wziąć udział w Pikniku.
 3. Każdy uczestnik Pikniku Rodzinnego ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest Zespół Szkół w Jasienicy, ul. Szkolna 8.
 5. Piknik zorganizowany jest w formie zdalnej, przy wykorzystaniu strony internetowej oraz poczty elektronicznej szkoły.
 6. Uczestnikami Pikniku mogą być uczniowie Zespołu Szkół w Jasienicy wraz ze swoimi rodzinami (Przedszkole oraz klasy 1-8)

 

§ 2 Zasady szczegółowe

 1. Udział w Pikniku jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział polega na przesłaniu na adres mailowy: szkolajasienica@gmail.com zdjęć przedstawiających wspólne spędzanie czasu z rodziną na świeżym powietrzu np:

– spacery,

– aktywności sportowe,

– wycieczki piesze, rowerowe,

– gry

– wspólne grillowanie itp.

lub przy niesprzyjających warunkach pogodowych przedstawiających spędzany czas w domu np:

– wspólne gotowanie,

– gry planszowe,

– wspólne kino domowe itp.

 1. Przesyłając zdjęcie uczestnik wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Zespołu Szkół w Jasienicy wizerunku wszystkich znajdujących się na nim osób.
 2. Dopuszczalna ilość wysłanych zdjęć przez jednego uczestnika jest ograniczona i wynosi: 2 zdjęcia w terminie do 27.05.2020 r.(środa) włącznie.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Zespołu Szkół w Jasienicy.
 4. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń regulaminu będą pociągnięte do odpowiedzialności.

 

Zapraszamy do wspólnego świętowania.