Podsumowanie Rodzinnego Konkursu „STULECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”

Samorząd Uczniowski wraz z Biblioteką oraz Nauczycielami Zespołu Humanistycznego zorganizował konkurs, którym chciał uczcić w naszej szkole 100. Rocznicę Urodzin Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II. Działania te miały na celu kultywowanie wartości patriotycznych, religijnych i rodzinnych.

Głównymi celami konkursu było:

 • uczczenie 100 ROCZNICY URODZIN Jana Pawła II;
 • Integracja społeczności lokalnej;
 • Integracja rodziny;
 • Rozwijanie twórczości literackiej;
 • Rozwijanie zmysłu artystycznego, umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Przekazywanie wartości patriotycznych, religijnych;
 • Ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II;

Przez trudną sytuację spowodowaną zawieszeniem zajęć w szkole nie mogły odbyć się planowane na dzień 18 maja 2020 roku uroczystości urodzinowe Świętego. Wieczornica, koncert oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zostały zawieszone, ale nasi uczniowie wraz z rodzicami nie zawiedli. Wpłynęło kilka prac w kategorii plastyczno-technicznej oraz literackiej.

Wiersz:

 • Rodzina Tymińskich: Adaś- przedszkole, Dominik i Krzysztof- kl. VI b, Aleksandra- kl. VIII a, z rodzicami
 • Błażej Balcerak klasa V b
 • Jakub Suchenek klasa V b

Praca plastyczno – techniczna:

 • Zofia Dembińska klasa IV B
 • Magdalena Zaręba klasa II a
 • Zuzanna Zaręba klasa I a

Mimo, że prac było niewiele jesteśmy wdzięczni tym Rodzinom, które poświęciły swój czas, aby wziąć udział w uczczeniu 100. Rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy dumni, że są wśród Was tacy, dzięki którym trwa pamięć o Największym z Rodu Słowian.

Patronat honorowy nad konkursem objęła między innymi Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy. Bardzo dziękujemy Przewodniczącej – Pani Agnieszce Wojdynie – za otwartość na współpracę z Samorządem Uczniowskim oraz chęć włączania się w akcje, które mają na celu budowanie integracji oraz kultywowanie tradycji. Szczególnie dziękujemy za pomoc finansową w organizacji nagród. Zawsze, ilekroć zwracamy się o pomoc, otrzymujemy ją. Możemy liczyć na wsparcie. Mamy nadzieję, że tak pozostanie.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po wznowieniu zajęć dydaktycznych w szkole.

Prace konkursowe można oglądać w ⇒  GALERII

Dziękujemy:
Samorząd Uczniowski
Bibliotekarka – K.Wąsik
Nauczyciele Zespołu Humanistycznego

artykuł: M.Leszcz