49. Drużyna Harcerska FENIKS zaprasza na spotkania!!!

49. Drużyna Harcerska FENIKS działająca w naszej szkole zaprasza wszystkich chętnych uczniów do przyłączenia się.
Zbiórki odbywają się raz w tygodniu, we wtorki popołudniu. Od początku roku szkolnego zbieramy plastikowe nakrętki dla chorego na Zespół Williamsa Stasia. W grudniu bardzo aktywnie włączyliśmy się w przygotowanie Szlachetnej Paczki: zbieraliśmy potrzebne produkty, wykonaliśmy kartki świąteczne dla Darczyńców oraz działaliśmy w magazynie Paczki w Tłuszczu. Na zbiórkach uczyliśmy się szyfrowania wiadomości metodą „Czekoladka” oraz pracowaliśmy z mapami i kompasem. Jesteśmy gotowi na wędrówki w terenie w sezonie wiosenno – letnim. Obecnie we współpracy z Druhną Anną Mędrzycką przygotowujemy trasę Złazu Wiosennego Marzanna w naszej szkole dla Zuchów Hufca ZHP Tłuszcz.