Podziękowania za Stulecie Szkoły

Jubileuszu stulecia szkoły nie udało by się zorganizować bez współpracy z ludźmi dobrej woli oraz przyjaciółmi szkoły, dlatego serdecznie dziękuję:

za przyjęcie zaproszenia, przybycie i wygłoszone Słowo Boże ks. Dziekanowi Dariuszowi Skwarskiemu; służbie liturgicznej.

Burmistrzowi Pawłowi Bednarczykowi za ufundowanie gazety okolicznościowej,

Radnemu Powiatowemu Mariuszowi Dembińskemu – za pomoc w organizacji jubileuszu,

Radnemu Bogdanowi Jusińskiemu- za ufundowanie tablicy pamiątkowej,

Radnemu Adamowi Kisielowi za pomoc w organizacji jubileuszu,

Kołu historycznemu przy naszej parafii za redakcję ,,Kuryera Jasienickiego”

Druhom-strażakom z OSP Jasienica,którzy zawsze nas wspierają pomocą,

Naszym lokalnym przedsiębiorcom:

piekarni ,,Parys, firmie spożywczej Agnieszki Kozuk, firmie spożywczej Mariusza Koźlika

Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

Hotelowi Batory

Prezesowi TPZT

Dyrektor CKSiR w Tłuszczu

Nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Jasienicy, Naszym uczniom- za wzorową postawę uczniowską.

Wykonawcom, sponsorom, pracownikom szkoły, rodzicom i wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia dzisiejszego dnia, a nie zostali wymienieni.

Szczególnie dotyczy to tych, którzy przygotowali i są odpowiedzialni za przebieg dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Jasienicy, którzy tworzyli i nadal tworzą jej historię, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twórczym talentem i wspólnymi działaniami dla dobra uczniów,

przyczyniają się do jej sukcesów.

Dziękuję!

Agnieszka Walaśkiewicz
/-/Dyrektor Zespół Szkół w Jasienicy