Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Prosimy Rodziców/Opiekunów o zapoznanie się z pismem.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa