Podziękowanie za przeprowadzenie remontu łazienek dla dzieci przedszkolnych

Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka
i dla Dyrektora Gospodarki Komunalnej w Tłuszczu za wsparcie oraz przeprowadzenie
remontu łazienek dla dzieci przedszkolnych na terenie  Zespołu Szkół w Jasienicy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy

/-/ Agnieszka Walaśkiewicz