Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej

Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.

~ Bertrand Saadi z Szirazu

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej

 

 1. Cena obiadu wynosi 2,50 zł.
 2. Wpłat dokonujemy przelewem, zgodnie z harmonogramem podanym poniżej.

Tytuł przelewu: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

 1. Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu nieobecności po numerem telefonu 29 757-31-13 lub osobiście u Intendentki szkolnej.
 2. Koszt obiadu będzie zwrócony jedynie wtedy, gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona do sekretariatu lub intendentki najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia nieobecności.
 3. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 1. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
 2. W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty.
 3. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • wrzesień 2018 – do 20.09
 • październik 2018 – do 10.10
 • listopad 2018 – do 10.11
 • grudzień 2018 – do 10.12
 • styczeń 2019 – do 10.01
 • luty 2019 – do 20.02
 • marzec 2019 –  do 10.03
 • kwiecień 2019 – do 10.04
 • maj 2019 – do 10.05
 • czerwiec 2019 – do 10.06