21 kwietnia 2020 roku o godzinie 9.00

Egzamin ósmoklasisty – część humanistyczna.
Dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej. Oddziały zerowe i przedszkole pracują według harmonogramu.
Opiekę sprawuje świetlica szkolna.