Jak wcześnie rozpoznać przemoc?

Niepokojące sytuacje, które powinny zwracać naszą uwagę zawsze, to wszelkie zmiany zachowania dzieci, nie będące chwilowymi, związanymi choćby z obniżeniem nastroju, czy słabszym momentem w ciągu dnia, czy tygodnia. Zwracajmy uwagę na osoby osamotnione, wycofane, spóźniające się do szkoły czy na lekcję, szukające swoich rzeczy, spędzające przerwy osobno, będące obiektem kpin, poszturchiwane w różnych sytuacjach.

Wśród oznak rozpoznania mobbingu w szkole można wymienić, choćby:
 Przezywanie, upokarzanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, zastraszanie, zakrzykiwanie, grożenie;
 Zaczepianie, popychanie, szturchanie;
 Wciąganie w kłótnie i bójki, w których są stroną słabszą, nie bronią się, lecz próbują uciec lub się wycofać (często płacząc);
 Zabieranie przyborów szkolnych, ubrań, pieniędzy i innych rzeczy;
 Siniaki, zadrapania, podarte ubrania;
 Spóźnianie się do szkoły, do klasy po przerwie;
 Zmiana drogi do domu lub do szkoły, żeby ominąć prześladowców;
 Częste szukanie swoich rzeczy;
 Zgłaszanie objawów psychosomatycznych (bóle brzucha, głowy);
 Samotne spędzanie przerw; wykluczenie z grupy;
 Nasilona niepewność, nerwowość;

Przykładowe oznaki przemocy rówieśniczej pozwalające rodzicom rozpoznać to zjawisko u dzieci:
 Wracanie do domu w podartych ubraniach, zniszczone rzeczy;
 Brak odwiedzin kolegów; brak zaproszeń na urodziny;
 Lęk przed szkołą – np.: oporne wychodzenie do szkoły;
 Uskarżanie się na objawy psychosomatyczne – bóle głowy, bóle brzucha;
 Kłopoty ze snem;
 Częste prośby o pieniądze lub ich kradzież w domu;

Przykładowe cechy charakteryzujące sprawców przemocy:
 Łatwo się irytują, szydzą z innych, celowo mówią rzeczy, które mogą kogoś zranić,
 grożą, wyśmiewają się, popychają innych, szturchają, biją, znęcają się, niszczą cudze rzeczy.
 Mają potrzebę dominowania i tyranizowania innych, chętnie uciekają się do przemocy i groźby, dążą do realizacji swojej woli za wszelką cenę. Chełpią się swoją faktyczną lub wyimaginowaną władzą nad pozostałymi uczniami.
 Są porywczy, impulsywni, cechuje ich niski próg frustracji, mają trudności z przystosowaniem się do panujących norm i zasad. Aby osiągnąć korzyści, chętnie oszukują.
 Ogólnie są zbuntowani, nieposłuszni i agresywni.
 Sprytnie wychodzą z trudnych sytuacji.
 Mają opinię twardych. Nie współczują dręczonym uczniom. Mają dość wysokie mniemanie o sobie.
 Stosunkowo wcześnie zaczynają łamać normy prawne i społeczne.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek  

07.30  – 08.00

11.30 – 13.30

14.30 – 16.00

Wtorek           

07.30 – 10.30

13.00 – 15.00

Środa             

07.30 – 10.30

13.00 – 14.00

Czwartek       

07.30 – 08.50

09.50 – 14.30

Piątek

07.30 – 10.30

ZAPRASZAM RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY.

I.Schuhmacher-Koziatek – pedagog szkolny