Poczet Sztandarowy na uroczystościach zakończenia roku szkolnego

18 czerwca 2019 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystym zakończeniu klasy III gimnazjum.
19 czerwca 2019 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył we Mszy Świętej dziękczynnej sprawowanej za miniony rok szkolny, a następnie brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego oraz pożegnaniu absolwentów klas VIII.

Zapraszamy do galerii.

K.Sobolewska