Poczet Sztandarowy na obchodach 3 Maja w Gminie Tłuszcz

3 Maja 2019 roku Poczet Sztandarowy naszej szkoły wspólnie z Dyrekcją oraz nauczycielami uczestniczył w gminnych obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem państwowym obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

 Zapraszamy do galerii.

E.Lewandowska
E.Kamińska