Egzamin ósmoklasisty

W dniach   15 – 17 kwietnia 2019 r.  uczniowie  klas ósmych przystąpili do pierwszego w historii Egzaminu Ósmoklasisty na zakończenie nauki w zreformowanej ośmioletniej szkole podstawowej. Egzamin obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I –VIII.  

Składał się z trzech części:

  • 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – język polski  (120 minut)
  • 16 kwietnia 2019 (wtorek) matematyka  (100 minut)
  • 17 kwietnia 2019 (środa) język obcy nowożytny  (90 minut)

Egzamin  ósmoklasisty  jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Należy jednak pamiętać, że wyniki egzaminu będą stanowić jedno z kryteriów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki uczniowie poznają 14 czerwca, natomiast w dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Życzymy ósmoklasistom, aby uzyskane wyniki z egzaminu oraz jak najlepsze oceny na świadectwie umożliwiły im dalszą edukację w wymarzonych szkołach. Powodzenia! 🙂

Zapraszamy do galerii.

A.Godleś