Jan Paweł II – Nauczyciel Doskonały – konkurs diecezjalny

2 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Tłuszczu odbył się konkurs diecezjalny  „Jan Paweł II – Nauczyciel Doskonały – Ciesz się Matko Polsko”. Obejmował on swoim zasięgiem uczniów z terenu Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Patronat nad konkursem objęli:

  • Jego ekscelencja ks. Bp Marek Solarczyk – biskup pomocniczy warszawsko – praski
  • Burmistrz Tłuszcza- Paweł Bednarczyk
  • Dziekan Dekanatu Tłuszczańskiego – ks. Dariusz Skwarski

Współorganizatorem imprezy był starosta wołomiński – Adam Lubiak.

Celem konkursu było:

  • Uczczenie 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
  • Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Jana Pawła II
  • Przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczącego fundamentalnych wartości: patriotyzmu, współpracy, dialogu oraz zachęty do osobistego rozwoju
  • Ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II
  • Kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności czytelniczych

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów:

  • Weronika Borczyńska z klasy VII A
  • Maciej Bielski z klasy VII B

Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, który trwał 45 minut.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz upominek książkowy.

Niestety nie zajęliśmy miejsca na podium, ale jesteśmy dumni, że udziałem w konkursie uczciliśmy Największego z Polaków – Świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia 2019 roku minęło 14 lat od śmierci papieża z Polski.

To bardzo ważne i szlachetne, że młodzi ludzie chcą zgłębiać naukę papieża i żyć wartościami, których nauczał.

M.Leszcz