Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Tłuszcz – „Ja w Internecie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Gmina Tłuszcz dołączyła do grona instytucji, które włączyły się w Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dzięki udziałowi w projekcie „Ja w internecie” i organizacji bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców będziemy pomagać w zwiększaniu umiejętności poruszania się w sieci i bezpieczeństwa korzystania z internetu.

Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną.

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

  1. Rodzic w internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Rolnik w sieci.
  5. Działam w sieciach społecznościowych
  6. Tworzę własną stronę internetową
  7. Kultura w sieci

Czas szkolenia to 12 godzin, 2 moduły po 6 godzin. Grupy 12 – osobowe. Termin szkoleń: marzec – lipiec 2019r. Miejsce: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, sala LCK. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji komputer oraz wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które ukończyły 25 lat, bez górnej granicy wieku, a także osoby niepełnosprawne.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić niezbędne dokumenty. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oraz na stronach internetowych wyżej wymienionych placówek. Wypełniony formularz wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym należy złożyć w Centrum Kultury w Tłuszczu, I piętro, biuro. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 75-73-134. Osoby do kontaktu: Małgorzata Wdziekońska i Łukasz Kaska.

Szkolenia będą odbywały się w terminach dogodnych dla ich uczestników (godziny popołudniowe).

www.cktluszcz.pl/jawinternecie

www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/1514,program-grantowy-ja-w-internecie.html