Uroczystość Stulecia Szkoły w Jasienicy

„Przeszłość to przecież nic innego, jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze”. (W. Malicki)

W dniu 02 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość Stulecia Szkoły w Jasienicy.

Pod patronatem tak zacnych Instytucji i mediów jak:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Gmina Tłuszcz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
Telewizja Polska TVP3 Warszawa
Tygodnik IDZIEMY
Życie Powiatu na Mazowszu
Express Tłuszcz
Goniec Tłuszczański

obchodziliśmy ten niezwykły Jubileusz Szkoły w Jasienicy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, celebrowaną przez Dziekana Dekanatu Tłuszczańskiego ks. Dariusza Skwarskiego. Dalsza część obchodów odbyła się w szkole. Została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa, ufundowana przez Radnego Rady Miejskiej w Tłuszczu, pana Bogdana Jusinskiego. Odsłonięcia dokonali: Burmistrz Tłuszcza – pan Paweł Bednarczyk, Dyrektor Zespołu Szkól w Jasienicy – pani Agnieszka Walaśkiewicz, fundator tablicy –  pan Bogdan Jusiński oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Lidia Matejak.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 1. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Przewodnicząca Komisji Kultury  i Dziedzictwa Narodowego – pani Bożena Żelazowska
 2. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – pani Marzena Małek
 3. Starosta Wołomiński – pan Kazimierz Rakowski
 4. Burmistrz Tłuszcza – pan Paweł Bednarczyk
 5. Burmistrzowie Tłuszcza poprzednich kadencji- panowie: Jan Krzysztof Białek, Sławomir Klocek, Kazimierz Blusiewicz.
 6. Zastępca Burmistrza Tłuszcza – pan Waldemar Banaszek
 7. Skarbnik Tłuszcza – pani Halina Kusak
 8. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu – pan Krzysztof Jan Gajcy
 9. Radni Powiatowi i Radni Rady Miejskiej w Tłuszczu
 10. Emerytowani Dyrektorzy szkoły: pan Zygmunt Czechowski i pani Teresa Wąsik
 11. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
 12. Emerytowani pracownicy szkoły w Jasienicy
 13. Absolwenci

Z okazji Stulecia Szkoły w Jasienicy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, przesłał na ręce pani dyrektor Agnieszki Walaśkiewicz swoje gratulacje oraz dedykowaną szkole grafikę z wizerunkiem pałacu prezydenckiego. Jest to niezwykła pamiątka, darowana jedynie nielicznym placówkom.

W części oficjalnej mieliśmy przyjemność wysłuchania okolicznościowych przemówień, wygłoszonych przez naszych dostojnych gości. Swoje słowa pełne ciepła skierowała do nas Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – pani Bożena Żelazowska. Równie piękne
i wzruszające było przemówienie Starosty Wołomińskiego – pana Kazimierza Rakowskiego. Pełne mądrości słowa skierował do nas Burmistrz Tłuszcza – pan Paweł Bednarczyk. Ciepło i z nutką nostalgii przemówiła do nas dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy i gospodyni uroczystości – pani Agnieszka Walaśkiewicz. Pełne przyjaźni i pozytywnych emocji były słowa Radnej Powiatowej – pani Haliny Boneckiej. Swoimi doświadczeniami ze współpracą ze szkołą podzielił się z nami emerytowany Prezes Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej – pan Tadeusz Sasin. Pełne radości i optymizmu było przemówienie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wołominie – pani Katarzyny Kadzidłowskiej.

Zostały odczytane okolicznościowe listy: arcybiskupa Henryka Hosera oraz Wojewody Mazowickiego – pana Zdzisława Sipiery. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – pani Marzena Małek odczytała list Minister Edukacji Narodowej – pani Anny Zalewskiej.

Radny Powiatowy – pan Robert Szydlik odczytał list senatora RP –profesora Jana Żaryna. Tak zacni przedmówcy życzyli szkole dalszych sukcesów, wspominali piękną historię placówki w Jasienicy. Nawiązywali do postaci patrona szkoły – Janusza Korczaka, by jego mądrość towarzyszyła dalszym pokoleniom jasieniczańskich uczniów. By duch korczakowski nigdy nie opuścił uczniów i nauczycieli.

Bardzo wzruszającym momentem było wręczenie medali pamiątkowych. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – pani Bożena Żelazowska wręczyła niezwykłe odznaczenie – medal Pro Masovia, nadawany osobom fizycznym i instytucjom za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Na ręce pani dyrektor Agnieszki Walaśkiewicz został wręczony medal nadany szkole. To niezwykłe odznaczenie otrzymali również emerytowani dyrektorzy szkoły – pani Teresa Wąsik oraz pan Zygmunt Czechowski. Nie był to koniec wzruszeń i niespodzianek. Burmistrz Tłuszcza- pan Paweł Bednarczyk również uhonorował emerytowanych dyrektorów szkoły medalami pamiątkowymi im. Wacława Sieroszewskiego.

W dalszej części uroczystości mieliśmy przyjemność wysłuchania niezwykłej historii naszej szkoły. Prelegentami byli: emerytowany dyrektor- pan Zygmunt Czechowski oraz obecna dyrektor – pani Agnieszka Walaśkiewicz. Oczami wyobraźni widzieliśmy, jak przeszłość ukształtowała teraźniejszość, a teraźniejszość stworzy niezwykłą przyszłość.

W części nieoficjalnej pięknie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Zabrali nas w niecodzienną podróż w czasie. Obserwowaliśmy, jak kształtowała się nasza szkoła na przestrzeni stu lat. Widzieliśmy, jak wydarzenia historyczne i realia polityczne wpływały na jej całokształt.

Uwieńczeniem uroczystości był – wszak to urodziny- jubileuszowy, rzekłoby się – stuletni tort.

Z jednej strony nostalgia, wspomnienia, chwila zadumania i zatrzymania w codziennym zgiełku, towarzyszyły temu wyjątkowemu Świętu  Szkoły. Z drugiej zaś: radość, bo to duma

i ogromny zaszczyt przeżyć ten niezwykły jubileusz. Bo tak, jak nam dzisiaj przyświecają słowa Wiesława Malickiego, tak kiedyś w przyszłości ktoś powie o nas, bo „Przeszłość to przecież nic innego, jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze”.

 

 

Część artystyczna – galeria zdjęć.

Uroczystość – galeria zdjęć.

Konkurs Szkoła moich dziadków a może moja szkoła w przyszłości – galeria zdjęć.

p. Olimpia Całun