Jubileusz 100 lecia naszej szkoły zdobył wyjątkowe patronaty

Uroczystość została objęta patronatem honorowym przez:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Gminę Tłuszcz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej

Patronatami medialnymi przez:

Telewizję Polską TVP3 Warszawa
Tygodnik IDZIEMY
Życie Powiatu na Mazowszu
Express Tłuszcz
Goniec Tłuszczański