Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły
w roku szkolnym 2018/2019

 

Termin

Zadanie

03.09.2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

08.09.2018 r.

Narodowe czytanie.

24.09.2018 r. o godzinie 18:00

Zebranie z rodzicami.

28.09.2018 r.

Dzień Chłopaka.

Październik  2018 r.

Ślubowanie I klas szkoły podstawowej.

15.10.2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej.

24.10.2018 r. o godzinie 19:00

Dzień otwarty.
Indywidualne spotkania rodziców
z nauczycielami.

01.11.2018 r.

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

02.11.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

09.11.2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości.

21.11.2018 r. o godzinie 19:00

Dzień otwarty.
Indywidualne spotkania rodziców
z nauczycielami.

11.12.2018 r. o godzinie 14:00

Boże Narodzenie – przedstawienie jasełkowe.

12.12.2018 r. o godzinie 18:00

Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach.

21.01.2019 r.

Bal karnawałowy.
Dzień Babci i Dziadka.

23.01.2019 r. o godzinie 18:00

Zebranie z rodzicami.

14.02.2019 r.

Walentynki. Szkolna poczta walentynkowa.

08.03.2019 r.

Dzień Kobiet.

21.03.2019 r.

Pierwszy Dzień Wiosny.

27.03.2019 r. o godzinie 19:00

Dzień otwarty. Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

10.04.2019 r. od godziny 9:00
11.04.2019 r. od godziny 9:00
12.04.2019 r. od godziny 9:00

Egzaminy gimnazjalne.

W tych dniach pozostali uczniowie szkoły podstawowej są zwolnieni
z zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach 7.00- 13.00.

15.04.2019 r. od godziny 9:00
16.04.2019 r. od godziny 9:00
17.04.2019 r. od godziny 9:00

Egzaminy ósmoklasisty

W tych dniach pozostali uczniowie szkoły podstawowej  i gimnazjum są zwolnieni z zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach 7.00- 13.00.

 

30.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznno-wychowawczych. Odpracowany dnia 1 czerwca 2019 roku.

15.05.2019 r.

Zebranie z rodzicami –przedstawienie propozycji ocen rocznych. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole.

01.06.2019 r.

Dzień Rodziny – piknik rodzinny. Dzień patrona szkoły.

18.06.2019 r. o godzinie 13:00

Zakończenie roku szkolnego dla klasy III gimnazjum.

19.06.2019 r. o godzinie 9:00

Zakończenie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej.

19.06.2019 r. o godzinie 12.00

Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII.

19.06.2019 r. o godzinie 16.00

Zakończenie roku w Przedszkolu.

22.12.2018 r. – 01.01.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.

Ferie zimowe.

18.04– 23.04. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.