NOWOCZESNE SKO

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) realizowanego przez Bank PKO BP .

Program ma na celu zachęcić najmłodszych uczniów ( 6-13 lat) do oszczędzania pieniędzy na wybrany cel, a dodatkowo odbywa  się to w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób. Dlaczego?

  • Każdy uczestnik ma założone indywidualne, prawdziwe konto w banku PKO BP w Tłuszczu, tzw. SKO KONTO DLA UCZNIA, do którego otrzymuje internetowy  dostęp .
  • Serwis internetowy jest bezpieczny, prosty w obsłudze i atrakcyjny. Służy do podglądania ile pieniędzy jest na koncie oraz daje możliwość zakładania skarbonek, by oszczędzać na wymarzone rzeczy, zdobywając przy tym cenne odznaki.
  • Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne, a do tego oprocentowane: 5% do 2500zł i 2% powyżej 2500zł w skali roku z kapitalizacją tygodniową (tzn. odsetki doliczane są co tydzień od wpłaconej kwoty)
  • Każdy SKO-owicz otrzymuje książeczkę SKO oraz legitymację – plastikowa kartę stworzoną na wzór karty płatniczej, na której jest podany numer konta, imię i nazwisko ucznia oraz nazwa szkoły do której uczęszcza.
  • Wpłat i wypłat  na SKO  można dokonać  w szkole u opiekuna SKO, co potwierdzone jest wpisem do książeczki  SKO ucznia lub bezgotówkowo jako przelew na konto, np. przez rodzica.
  • Na książeczkę SKO do opiekuna SKO uczeń może wpłacić jednorazowo nie mniej niż 1zł i nie więcej niż 50zł.
  • Opiekun SKO przelewa na konto ucznia wpłacone przez niego pieniądze w ciągu 2 dni.
  • Wypłaty w oddziale banku może dokonać jedynie rodzic.

 

Jak przystąpić do SKO?

 

Aby przystąpić do  SKO niezbędna jest zgoda rodziców. Muszą oni wypełnić i podpisać oświadczenie (dostępne u opiekuna SKO) i przekazać je opiekunowi. Na tej podstawie Bank przyznaje numer  rachunku. Uczeń otrzymuje książeczkę, legitymację, login i hasło w zaklejonej kopercie. I… można zacząć prawdziwe oszczędzanie, na koncie, jak prawdziwi dorośli.

 

Opiekunowie SKO

 p. Agnieszka Jankowska
 p. Barbara Siry