Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Jeśli nie jest Wam obcy los naszej szkoły i mielibyście chęć przekazać  1% swojego podatku na naszą placówkę, bylibyśmy bardzo wdzięczni.

KRS fundacji 0000338389, z dopiskiem: 10073 Grupa OPP- Rada Rodziców dla ucznia

 

Dziękujemy

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

 


 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców: Lidia Matejak

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Dorota Jusińska – Oleksiak

Skarbnik Rady Rodziców: Agnieszka Wojdyna

Sekretarz Rady Rodziców: Urszula Marczak – Grabowski

 


 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

46 1020 1042 0000 8802 0277 4339