Spotkanie z rodzicami w ramach projektu „Bezpieczna +”

16 maja 2018 roku o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie z rodzicami w ramach projektu realizowanego przez szkołę „Cyfrowobezpieczni.pl-Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

Podczas spotkania rodzice zostali poinformowani o projekcie realizowanym przez szkołę „Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”oraz dowiedzieli się co szkoła robi w ramach bezpieczeństwa cyfrowego uczniów.

Rodzice dowiedzieli się jakie zagrożenia niosą ze sobą aplikacje z których korzystają uczniowie oraz zagrożenia wynikające z gier komputerowych.
Rodzice otrzymali broszury, które są kompendium wiedzy na temat zagrożeń cyberprzemocą.

Nasza szkoła jest otwarta do współpracy z rodzicami na polu bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Szkolni mentorzy cyberbepieczeństwa
L.Lachor
M.Leszcz