2 marca – zuchy na zbiórce wyjazdowej w Kozłach

W tym dniu nasze zuchy spotkały się ze swoimi rówieśnikami z Tłuszcza i Kozłów.
Na wspólnej zabawie, pląsach i śpiewaniu szybko minął czas.

Kolejne takie spotkanie może w naszej szkole?
Dziękujemy za zaproszenie druhnie Agnieszce Jezierskiej z Kozłów.

Dziękuję również Radzie Rodziców z naszej szkoły za wsparcie finansowe i rodzicom, którzy pomogli w wyjeździe.

Zapraszamy do galerii.

druhna A. Mędrzycka