Rekrutacja dzieci do oddziałów zerowych oraz klas pierwszych

W dniach 01.03.2018-23.03.2018 – rekrutacja dzieci do oddziałów zerowych.
W dniach 01.03.2018-16.03.2018 – rekrutacja dzieci do klas pierwszych.
Rodzice powinni okazać: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia, dokument z numerem PESEL.

Karty zgłoszenia do pobrania w zakładce
Dla rodziców→Dokumenty do pobrania