logo2
Stołówka
kuchareczki2


Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.

~ Bertrand Saadi z Szirazu


Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej

  1. Cena obiadu wynosi 2,50 zł.
  2. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w ostatni tydzień miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów.
    Wyjątek stanowią opłaty za żywienie w miesiącach: wrzesień i styczeń, które należy dokonać w pierwsze trzy dni robocze miesiąca.

  3. Wpłat dokonujemy przelewem, zgodnie z harmonogramem.

Tytuł przelewu: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

  1. Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu nieobecności po numerem telefonu 29 757-31-13 lub osobiście u Intendentki szkolnej.
  2. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

  1. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
  2. W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty.
  3. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
 

Deklaracja korzystania z obiadu w stołówce szkolnej
 


 

 

jedzenie-zdrowe-dzieci-gospodarstwa