logo2
Nasze przedszkole w okresie od 16 listopada 2015 do 31 maja 2016 brało udział w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole Talentów” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.
Regulamin konkursu przewidywał wykonanie 9 zadań rozwijających potencjał, zainteresowania i talenty dzieci. Zadania zostały sformułowane w ten sposób aby uczyć najmłodszych kreatywności poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwania różnorodnych rozwiązań.  Wszystkie zrealizowane przez nas działania zostały ocenione przez Jury Konkursu. Dzięki wzorowym wykonaniu wszystkich zadań Nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat Przedszkola Talentów.
Koordynatorem projektu była pani Ewa Wnuk.

Certyfikat