logo2
Stołówka
kuchareczki2


argaiv1251

Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.

~ Bertrand Saadi z Szirazu


Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej

 1. a) Cena obiadu od września 2016r. do grudnia 2016r. wynosi 2,00 zł.
 2. b) Cena obiadu od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. wynosi 2,50 zł.
 3. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w ostatni tydzień miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów.
  Wyjątek stanowią opłaty za żywienie w miesiącach: wrzesień i styczeń, które należy dokonać w pierwsze trzy dni robocze miesiąca.

 4. Wpłat dokonujemy przelewem, zgodnie z harmonogramem.

Tytuł przelewu: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

 1. Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu nieobecności po numerem telefonu 29 757-31-13 lub osobiście u Intendentki szkolnej.
 2. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 1. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
 2. W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty.
 3. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
NOWY HARMONOGRAM

opłat za obiady w roku szkolnym 2016/2017

 
* za Marzec – od 01.03.2017r. do 05.03.2017r.

* za Kwiecień – od 01.04.2017r. do 05.04.2017r.

* za Maj – od 01.05.2017r. do 05.05.2017r.

* za Czerwiec – od 01.06.2017r. do 05.06.2017r.

 
Deklaracja korzystania z obiadu w stołówce szkolnej
 

 

 

 

jedzenie-zdrowe-dzieci-gospodarstwa