logo2
Samorząd

       Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / ... /            

argaiv1807

 Janusz Korczak "O samorządzie dzieci i młodzieży"indeksSKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

p. Iwona Schuhmacher-Koziatek
p. Mateusz Ulejczyk
p. Marek Leszcz